Informujemy

Termin przekazania świadectw, certyfikatów i dyplomów uczniom i absolwentom po egzaminie zawodowym – od 8 września br. w sekretariacie szkoły. Osoby, które nie zdały egzaminu

Read more