Zarządzenie

Od poniedziałku – 30. listopada obowiązuje nowy plan lekcji.

Do 03. stycznia 2021r. przedłuża się zawieszenie zajęć stacjonarnych w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli, a tym samym kontynuuje się nauczanie zdalne z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość według aktualnego planu lekcji.

Uczniowie 4-letniego technikum – klasy IVT mogą uczestniczyć w zajęciach w trybie stacjonarnym na dotychczasowych warunkach (indywidualnie lub w małych grupach).

Dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub np. warunki domowe nie mogą uczyć się zdalnie w domu, dyrektor szkoły może zorganizować nauczanie stacjonarne lub zdalne w szkole.

Od 30 listopada 2020r. wraca kształcenie praktyczne w szkole w grupach umożliwiających zachowanie dystansu społecznego w wymiarze nieprzekraczającym 10 godzin tygodniowo wg planu lekcji.

Uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami mogą odbywać praktyki u pracodawców, o ile nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.

Nauczyciele realizujący nauczanie zdalne mogą pracować na dotychczasowych zasadach z wyjątkiem nauczycieli praktycznej nauki zawodu Branżowej Szkoły I stopnia.

Ważne jest bezpieczeństwo uczniów i nauczycieli.

Podczas nauczania obowiązują procedury zachowania w związku z COVID-19.

Dyrektor szkoły: Małgorzata Bara