„Dopalacze! Bieg do śmierci”

W dniu 27 stycznia 2020 roku młodzież klas pierwszych i drugiej naszej szkoły uczestniczyła w konferencji „Dopalacze! Bieg do śmierci”. Spotkanie odbyło się w Pszczyńskim Centrum Kultury w Pszczynie.
Podstawowym założeniem przedsięwzięcia było zwiększenie świadomości młodych osób oraz uzmysłowienie im jak niebezpieczne dla zdrowia i życia są dopalacze oraz narkotyki.
Zebrani zobaczyli spot profilaktyczny “Dopalacze! Bieg do śmierci!”. Miał on na celu zwrócić uwagę odbiorców i przestrzec przed zażywaniem substancji psychoaktywnych.
Po wyświetleniu spotu, wykład przeprowadził profilaktyk z Komendy Policji w Pszczynie mł. Asp. Szymon Czysz. Policjant w swoim wystąpieniu krótko omówił problematykę tzw. dopalaczy i przytoczył przykłady interwencji policyjnych dotyczących osób, które zażyły te niebezpieczne środki.
Następnie w roli eksperta wystąpiła Karolina Rakocz – Kierownik Młodzieżowego Ośrodka Leczenia Uzależnień w Częstochowie, która przygotowała dla uczestników konferencji wykład pt. “By nie potrzebować środków zastępczych”.
Ostatnim elementem konferencji było wyświetlenie filmu – „Mój Piękny Syn” – związanego z tematyką uzależnień. W trakcie projekcji filmu, każdy chętny mógł zasięgnąć informacji od prowadzących wykłady ekspertów.