Dziedzictwo kulturowe Ziemi Pszczyńskiej

13. lutego b.r. w Stajniach Książęcych w Pszczynie odbyła się, pod patronatem Starosty Pszczyńskiego, piąta edycja konkursu “Dziedzictwo kulturowe Ziemi Pszczyńskiej“. Organizatorem imprezy był Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Karola Miarki w Pszczynie. Przedstawiciele szkół musieli wykazać się znajomością historii zabytków znajdujących się w Pszczynie, znajomością gwary i zabaw śląskich. Jednak głównym zamiarem organizatorów nie była rywalizacja pomiędzy szkołami lecz uczulenie młodzieży na znaczenie kultywowania dziedzictwa kulturowego ziemi, na której mieszkają.