Egzamin maturalny

HARMONOGRAM – CZĘŚCI PISEMNEJ EGZAMINU MATURALNEGO

4 maja (czwartek) godz. 9:00 – język polski – poziom podstawowy
(należy zabrać ze sobą: dowód osobisty, długopis z czarnym tuszem)
Czas trwania egzaminu: 170 minut;

5 maja (piątek) godz. 9:00 – matematyka – poziom podstawowy
(należy zabrać ze sobą: dowód osobisty, długopis z czarnym tuszem, linijkę, cyrkiel,
kalkulator prosty);
Czas trwania egzaminu: 170 minut;

8 maja (poniedziałek) godz. 9:00 – język angielski – poziom podstawowy
(należy zabrać ze sobą: dowód osobisty, długopis z czarnym tuszem)
Czas trwania egzaminu: 120 minut;

                                       godz. 14:00 – język angielski – poziom rozszerzony
(należy zabrać ze sobą: dowód osobisty, długopis z czarnym tuszem)
Czas trwania egzaminu: 150 minut;

9 maja (wtorek) godz. 9:00 – matematyka – poziom rozszerzony
(należy zabrać ze sobą: dowód osobisty, długopis z czarnym tuszem, linijkę, cyrkiel,
kalkulator prosty);
Czas trwania egzaminu: 180 minut;

16 maja (wtorek) godz. 14:00 – geografia – poziom rozszerzony
(należy zabrać ze sobą: dowód osobisty, długopis z czarnym tuszem, linijkę, kalkulator prosty);
Czas trwania egzaminu: 180 minut;

HARMONOGRAM – CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO

11 maja (czwartek) – język polski od godz. 9:00 – 10:30 – uczniowie klasy IV ES
(wg listy wywieszonej w szkolnej gablocie)
od godz. 11:00 – 11:45 – słuchacze szkoły wieczorowej
(wg listy wywieszonej w szkolnej gablocie)

12 maja (piątek) – język angielski od godz. 9:00 – 11:00
(wg listy wywieszonej w szkolnej gablocie)