Egzamin zawodowy- czerwiec 2021

EGZAMIN PRAKTYCZNY
21.06.2021, poniedziałek Egzamin praktyczny „d”

  • AU.22. – 120 minut, godzina 9:00
  • EE.26. – 180 minut, godzina 9:00
  • AU.32. – 120 minut, godzina 13:00

 EGZAMIN PISEMNY
22.06.2021. wtorek, 60 minut

  • AU.22 – godzina 10:00
  • EE.05, AU. 32 – godzina 12:00
  • EE.26,EE.21 – godzina 14:00

 EGZAMIN PRAKTYCZNY

28.06.2021. poniedziałek, 180 minut

  • EE.21 „dk” – godzina 8:00

30.06.2021. środa, 180 minut

  • EE.05 „w” – godzina 9:00
  • EE.05 „w” – godzina 15:00