HARMONOGRAM EGZAMINÓW POTWIERDZAJĄCYCH KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

ETAP PISEMNY

10 stycznia 2019 roku (czwartek), 60 minut E.03 (technik mechatronik), E.07. (technik elektryk i elektryk), A 18 (sprzedawca), E.12 (technik informatyk)

godz. 10.00

godz.12.00    E.13 (technik informatyk)          godz. 14.00 E.14 (technik informatyk)

ETAP PRAKTYCZNY

9 stycznia 2019 roku (środa), A.30 „d” 120 minut (poprawa)

Godz. 16.00

11 stycznia 2019 roku (piątek), E.7 „w”, 180 minut, technik elektryk

Zmiana 9.00

Zmiana 15.00

15 stycznia 2019 roku (wtorek), E.3 „w”, 180 minut, technik mechatronik

Zmiana 9.00

21 stycznia 2019 roku (poniedziałek), E.7 „w”, 180 minut, elektryk

Zmiana 9.00

Zmiana 15.00