Napis: egzamin potwierdzający kwalifikace w zawodzie

Harmonogram egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie

CZEŚĆ PISEMNA:
19.06.2018 – wtorek
Zdający powinni przyjść na egzamin minimum 30 minut przed czasem rozpoczęcia egzaminu z dowodem osobistym, czarno piszącym długopisem i kalkulatorem prostym

godz. 10:00
kwalifikacja A.30 – technik logistyk
kwalifikacja  E.7 – technik elektryk
kwalifikacja  A.18 – sprzedawca

godz. 12:00
kwalifikacja  E.8 – technik elektryk
kwalifikacja  E.6 – technik elektronik
kwalifikacja  E.4 – monter mechatronik

godz. 14:00
kwalifikacja E.20 – technik elektronik

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA
26.06.2018 – wtorek
Zdający powinni przyjść na egzamin minimum 30 minut przed czasem rozpoczęcia egzaminu z dowodem osobistym, czarno piszącym długopisem

godz. 9:00
kwalifikacja E.24 – technik elektryk
(proszę zabrać ze sobą również: ołówek, gumkę, linijkę i temperówkę)

godz. 13:00
kwalifikacja  E.20 – technik elektronik
(proszę zabrać ze sobą również: kalkulator z funkcjami trygonometrycznymi i logarytmicznymi)

godz. 16:00
kwalifikacja  E.30 – technik logistyk
(proszę zabrać ze sobą również: kalkulator prosty, ołówek, gumkę, linijkę i temperówkę)