I Pszczyński Turniej Debat Ekologicznych

W dniu 14 listopada b.r. w ramach Kampanii obywatelskiej „Nie Dokarmiaj Smoga”, 4- osobowa drużyna z naszej szkoły uczestniczyła w pierwszej edycji debat o tematyce ekologicznej.
Uczniowie zmierzyli się z tezami związanymi z problematyką jakości powietrza, rozwiązaniami mającymi przynieść poprawę obecnego stanu rzeczy oraz świadomością ekologiczną i postawami proekologicznymi naszego społeczeństwa.
Organizatorem turnieju była Obywatelska Kampania „Nie Dokarmiaj Smoga”, przy wsparciu władz Powiatu i Gminy Pszczyna. Patronat nad wydarzeniem objął Starosta Pszczyński.

Lucyna Pękała