Świat osób z różnymi niepełnosprawnościami

5 listopada odbyło się spotkanie młodzieży z klasy III i IV szkoły branżowej i technikum z ekspertami do spraw osób z niepełnosprawnością – panią Edytą Świątczak-Gurzędą i panem Krzystofem Wostal, którzy przeprowadzili szkolenie i warsztaty z zakresu komunikacji z osobami niepełnosprawnymi. Okazuje się, że niepełnosprawność może spotkać każdego z nas i może być podyktowana czasową niedyspozycją.
Osobami z różnymi potrzebami mogą być osoby zbyt niskie lub zbyt wysokie, otyłe, kobiety w ciąży, ludzie w okularach korekcyjnych, ludzie leworęczni itd.
Młodzież dowiedziała się z jakimi problemami spotykają się osoby niepełnosprawne i w jaki sposób można im pomóc. Podczas warsztatów uczniowie mieli za zadanie przeprowadzić osoby niewidome przez przygotowany tor przeszkód.
Spotkanie było bardzo ciekawe. Dziękujemy 🙂