Ogólnopolski Tydzień Kariery w ZSZiO w Woli – dzień 2

W drugim dniu obchodów Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery w naszej szkole gościliśmy przedstawicielkę Regionalnego Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej. Pani Justyna Tulaja, bo o niej mowa, jest doktorem nauk społecznych w zakresie psychologii. Jest również magistrem prawa interesującym się prawem reklamy. Od 2005 roku działa aktywnie w obszarze organizacji pozarządowych jako koordynator wielu inicjatyw dotyczących zmiany społecznej. Jako trener dzieli się swoją wiedzą podczas szkoleń i warsztatów organizowanych dla różnych osób.
Pani Tulaja poprowadziła warsztaty pt. „Żeby praca była pasją”. Zapoznała młodzież z typem prowadzenia działalności gospodarczej, która łączy w sobie cele ekonomiczne i społeczne tzw. ekonomią społeczną. Uczniowie brali również udział w zadaniach, które miały im pokazać, jak ważne na rynku pracy są umiejętności miękkie takie jak: kreatywne myślenia, umiejętność pracy w grupie, komunikatywność, radzenie sobie ze stresem itd.
Praca, która jest też pasją, to robienie na co dzień tego, co się kocha. Najlepiej na własny rachunek, żeby decydować o tym jak, gdzie, kiedy i z kim się pracuje, z ciekawymi wyzwaniami, satysfakcją i poczuciem sensu. Pani Justyna przekonywała, że to możliwe.
Najważniejsze to, to aby mieć cel, wtedy otoczenie dopasuje się do niego. Jeżeli nie będziemy mieć sprecyzowanego celu to my będziemy musieli dostosować się do otoczenia. Ważne aby uczynić pierwszy krok na naszej drodze do sukcesu.

Pasja, profesja, powołanie – to kolejny punkt z Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery, w którym uczniowie pod kierunkiem pani Katarzyny Maroszek wykonywali prace plastyczne przedstawiające różne zawody.

Zapraszamy do galerii 🙂

autor: Janina Durok