Podsumowanie projektu “Staż zawodowy uczniów ZSZiO w Woli szansą na zdobycie kompetencji kluczowych”

31. maja 2022 r. w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli, odbyło się uroczyste podsumowanie zrealizowanego projektu „Staż zawodowy uczniów ZSZiO w Woli szansą na zdobycie kompetencji kluczowych”, którego koordynatorem była Pani Lucyna Pękała.

Swoją obecnością zaszczycili nas: wicestarosta pszczyński Pan Damian Cieszewski, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Pani Bernadeta Sojka-Jany, dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Pszczynie Pan Piotr Cygan.

Uczestnicy stażu przygotowali prezentację ze swojego 2-tygodniowego pobytu w Granadzie, w której zaprezentowali swoje miejsca praktyk oraz bogaty program kulturalny zrealizowany w Hiszpanii.

Koordynator stażu Pani Lucyna Pękała podziękowała wszystkim osobom, które w jakikolwiek sposób pomogły w realizacji projektu. Zwróciła uwagę na odważne przełamywanie  barier i świetne radzenie sobie z pojawiającymi się wyzwaniami przez uczestników stażu.

Kolejnymi mówcami byli zaproszeni goście: dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Bernadeta Sojka-Jany i wicestarosta Damian Cieszewski. Podkreślali jakie są korzyści i możliwości płynące z realizacji projektów unijnych, w szczególności zwracając uwagę na kompetencje zawodowe, językowe i interpersonalne nabyte podczas staży zawodowych, które są bardzo istotne dla przyszłej kariery zawodowej.

Na zakończenie uczestnicy otrzymali Certyfikaty, które są potwierdzeniem odbycia stażu zawodowego.

Po części oficjalnej nastąpił poczęstunek.