Harmonogram rekrutacji pogim

Terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020:

Postępowanie rekrutacyjne: Terminy:
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami. od 13 maja 2019 r. (w godz. 10:00-13:00)
do 25 czerwca 2019 r.
Doniesienie do szkoły ponadgimnazjalnej:
* świadectwo ukończenia szkoły,
* zaświadczenie o wynikach egzaminu
gimnazjalnego.
od 21 czerwca 2019 r.
(w godz. 10:00-13:00)
do 25 czerwca 2019 r.
Komisja rekrutacyjna wywiesza listę osób zakwalifikowanych do szkoły i listę osób niezakwalifikowanych.
16 lipca 2019 r. godz. 9:00
Wydawanie kandydatom skierowań na badania lekarskie.
od 16 lipca 2019 r. (w godz. 9:00-13:00)
do 18 lipca 2019 r.
Doniesienie do szkoły oryginałów świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały wcześniej złożone, a także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. od 16 lipca 2019 r. (w godz. 10:00-13:00)
do 24 lipca 2019 r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 25 lipca 2019 r. godz. 9:00

Wniosek kandydata do szkoły ponadgimnazjalnej do pobrania tutaj