Kierunki kształcenia


Oferta ZSZiO w Woli na rok szkolny

2019/2020


SZKOŁY DLA MŁODZIEŻY
na podbudowie gimnazjum

Technikum (4-letnie):
Szkoła branżowa I stopnia (3-letnia):
SZKOŁY DLA DOROSŁYCH

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

  • 2-letnie na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej
  • 3-letnie po gimnazjum i 8-letniej szkole podstawowej

Przedmioty rozszerzone: geografia, język angielski

Szkoła Policealna dla Dorosłych

Kierunki kształcenia:

  • opiekun w domu pomocy społecznej – 4 semestry;
  • technik BHP – 3 semestry;
  • technik usług pocztowych i finansowych – 2 semestry;
  • technik rachunkowości – 4 semestry;
  • technik informatyki – ;
  • opiekunka dziecięca – ;
  • opiekunka środowiskowa

Kursy kwalifikacyjne w zawodach:

Jedynym warunkiem przyjęcia do szkoły na kursy kwalifikacyjne jest ukończenie 18 lat.

technik handlowiec
kurs kwalifikacyjny A.18. – Prowadzenie sprzedaży;
– kurs kwalifikacyjny A.22. – Prowadzenie działalności handlowej.

technik spedytor
– kurs kwalifikacyjny A.28. – Organizacja i nadzorowanie transportu;
– kurs kwalifikacyjny A.29. – Obsługa klientów i kontrahentów.

technik mechatronik
– kurs kwalifikacyjny E.3. – Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych;
– kurs kwalifikacyjny E.18. – Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych;
– kurs kwalifikacyjny E.19. – Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów
mechatronicznych.

operator obrabiarek skrawających
kurs kwalifikacyjny M.19. – Użytkowanie obrabiarek skrawających.

technik logistyk
-kurs kwalifikacyjny A.30. – Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji
w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania;
-kurs kwalifikacyjny A.31. – Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji
procesów transportowych;
-kurs kwalifikacyjny A.32. – Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji
w jednostkach organizacyjnych