Kierunki kształcenia po szkole gimnazjalnej


Oferta ZSZiO w Woli na rok szkolny

2019/2020


SZKOŁY DLA MŁODZIEŻY
na podbudowie gimnazjum

Technikum (4-letnie):
Szkoła branżowa I stopnia (3-letnia):