Kursy kwalifikacyjne

Bezpłatne kursy kwalifikacyjne w zawodach:

technik handlowiec
kursy kwalifikacyjne:
HAN.01. Prowadzenie sprzedaży;
HAN.02. Prowadzenie działań handlowych

technik spedytor
kurs kwalifikacyjny:
SPL.05. Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów.

technik mechatronik
kursy kwalifikacyjne:
ELM.03. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych;
ELM.06. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych.

operator obrabiarek skrawających
kurs kwalifikacyjny:
MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających

technik logistyk
kursy kwalifikacyjne:
SPL.01. Obsługa magazynów;
SPL.04. Organizacja transportu.

Jedynym warunkiem przyjęcia do szkoły na kursy kwalifikacyjne jest ukończenie 18 lat.

Kandydaci na kursy kwalifikacyjne dla dorosłych powinni dostarczyć:

  • wypełnioną kartę kandydata (pobraną z zakładki – Rekrutacja – Podanie do szkoły),
  • 2 fotografie (podpisane z tyłu nazwiskiem, imieniem i nr PESEL),
  • świadectwo ukończenia szkoły gimnazjalnej lub podstawowej lub ponadgimnazjalnej