Kursy kwalifikacyjne

Bezpłatne kursy kwalifikacyjne w zawodach:

technik handlowiec
kurs kwalifikacyjny: AU.20. Prowadzenie sprzedaży;
kurs kwalifikacyjny: AU.25. Prowadzenie działalności handlowej.

technik spedytor
kurs kwalifikacyjny: AU.31. Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów.

technik mechatronik
kurs kwalifikacyjny:  EE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych;
kurs kwalifikacyjny: EE.21. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych.

operator obrabiarek skrawających
kurs kwalifikacyjny:  MG.17. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń.

technik logistyk
kurs kwalifikacyjny: AU.22. Obsługa magazynów;
kurs kwalifikacyjny: AU.32. Organizacja transportu.

Jedynym warunkiem przyjęcia do szkoły na kursy kwalifikacyjne jest ukończenie 18 lat.