Podanie do szkoły

Podanie do szkoły
  • Kwestionariusz dla kandydata do Szkoły Policealnej – do pobrania tutaj
  • Kwestionariusz dla kandydata do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych – do pobrania tutaj
  • Kwestionariusz dla kandydata na Kurs kwalifikacyjny zawodowy – do pobrania tutaj