Samorząd Uczniowski został wybrany

  1. września w głosowaniu tajnym wybrano nowy Samorząd Uczniowski:
  • Joanna Rozmus: przewodnicząca
  • Michał Pietrzyk: z-ca przewodniczącego
  • Aleksandra Jankowska: skarbnik

Gratulujemy i liczymy na Waszą współpracę z uczniami i nauczycielami.
Liczymy na Wasze wstawiennictwo, gdy komuś będzie się działa krzywda.
Liczymy na Wasze pomysły, dzięki którym szkoła nie będzie tylko budynkiem ale stanie się miejscem spotkań, przyjaźni, rozmów, uśmiechu i zabawy.

Powodzenia!!!