Oświetlone budynki na wzgórzu.

Staż zawodowy w Hiszpanii

Nasza szkoła w 2022 roku zrealizuje kolejny staż zawodowy pod tytułem:

Tytuł: Staż zawodowy uczniów ZSZiO w Woli szansą na zdobycie kompetencji kluczowych.

Projekt będzie realizowany z listy głównej Programu Erasmus+  i Europejskiego Korpusu Solidarności.

Kwota dofinansowania: 34 089,00 EUR

Zrealizujemy mobilność, która  przewiduje wyjazd 17- osobowej grupy uczniów z klasy III TP, IV T kształcących się w zawodach: technik elektryk, technik logistyk, technik mechatronik  jak i uczniów z Branżowej szkoły I stopnia z klas III BP, III BG kształcących się w zawodzie elektryk. Wyjedziemy na 2 tygodniowy staż zawodowy do Hiszpanii, w terminie: 19.02.2022.-05.03.2022.

Praktyki odbędą się w starannie dobranych przez naszego hiszpańskiego partnera firmach: Mobility Projects w mieście Granada, w słonecznej Andaluzji.

Z uczniami wyjedzie dwóch opiekunów.

Przed mobilnością odbędzie się rekrutacja: październik/listopad 2021

Po wyłonieniu uczestników, wezmą oni udział w przygotowaniach: językowym, pedagogicznym i kulturowym. Celem projektu jest odpowiedź na potrzeby naszych uczniów, czyli nabycie przez nich kompetencji zawodowych i językowych w celu zwiększenia ich konkurencyjności na rynku pracy.

Koordynator projektu: Lucyna Pękała