Święto Zmarłych a Halloween

W związku z licznymi pytaniami o Halloween w szkole, 31. października w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli, uczniowie z klasy II T  przedstawili slajdy omawiające ten temat. Przekaz był jasny – Halloween jest niezgodny z naszą tradycją i z Biblią. Wystąpił wówczas ks. Tomasz Tesarczyk, który przedstawił temat w innym świetle prezentując nam poniższy film:

Rzecz sama w sobie nie jest szkodliwa tylko sposób w jaki zostanie użyta.
Święto Zmarłych, Dzień Wszystkich Świętych może być radosnym świętem, wszystko zależy od naszego podejścia do tego tematu. Można przebierać się i bawić, wspominać naszych bliskich i świętych, pamiętając jaki przekaz chcemy nadać.
Nie ma zgody na potępianie osób, które pragną uczestniczyć w halloween ani pobudek jakimi się kierują, to jest ich wybór który należy uszanować a gdyby ktoś w tym dniu zapukał do naszych drzwi z zapytaniem: cukierek albo psikus, to …. warto rozmawiać 🙂
Święto Zmarłych jest tak głęboko zakorzenione w naszej społecznej świadomości, że poprzedzające je Halloween nie jest w stanie mu zagrozić

Po prezentacji, delegacje z poszczególnych klas wraz z opiekunami udały się na cmentarz aby zapalić na zapomnianych grobach znicze i …… pomyśleć.