Terminy egzaminów zawodowych

Uczniowie przystępujący do egzaminu powinni pojawić się w szkole minimum 30 minut przed rozpoczęciem. Na salę egzaminacyjną nie wolno wnosić telefonów komórkowych. Uczeń powinien mieć przy sobie dowód osobisty lub paszport i przybory wymienione poniżej.

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie – część PRAKTYCZNA

9 stycznia – godz. 9:00, sala nr 2 (8 IV p.)
A. 28 Organizacja i nadzorowanie transportu – Technik spedytor
(kalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka, temperówka, czarny długopis)

9 stycznia – godz. 9:00, sala nr 1 (8 III p.)
E.24 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych – Technik elektryk
(ołówek, gumka, temperówka, linijka, czarny długopis)

9 stycznia – godz. 13:00, sala nr. 2 (8 IV p.)
A.29 Obsługa klientów i kontrahentów – Technik spedytor
(kalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka, temperówka, czarny długopis)

15 lutego – godz. 9:00, sala nr 2 (8 IV p.)
E.8 Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych – Technik elektryk
(czarny długopis)

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie – część PISEMNA

12 stycznia – godz. 10:00, sala nr 1 (8 IV p.)
A.18 Prowadzenie sprzedaży – Handlowiec
(czarny długopis, kalkulator prosty)

12. stycznia – godz. 12:00, sala nr 1 (8 IV p.)
E.4 Monter mechatronik – Monter mechatronik
(czarny długopis, kalkulator prosty)

12. stycznia – godz. 12:00, sala nr 1 (8 IV p.)
A. 29 Obsługa klientów i kontrahentów – Technik spedytor
(czarny długopis, kalkulator prosty)

12. stycznia – godz. 12:00, sala nr 1 (8 IV p.)
E.8 Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych – Technik elektryk
(czarny długopis, kalkulator prosty)

12. stycznia – godz. 14:00, sala nr 1 (8 IV p.)
E.24 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych – Technik elektryk
(czarny długopis, kalkulator prosty)