UWAGA Uczniowie ZSZiO w Woli!

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. oraz na mocy art. 15f specustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19.

1. Wszystkie zajęcia lekcyjne w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli od 26 października do 08 listopada 2020r. realizowane są ZDALNIE zgodnie z aktualnym planem lekcji.

2. W tym czasie również uczniowie Branżowej Szkoły I stopnia będący młodocianymi pracownikami są zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy na mocy art. 15f specustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19.