Niemcy – 2011

da-vinciProjekt:
„Młodzi i konkurencyjni technicy doskonalą umiejętności zawodowe na niemieckim rynku pracy”
logo_efs_kapital_ludzki-crop
Kolejny raz uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli mieli możliwość, odbywać praktyki zawodowe i zdobywać szlify zawodowe na niemieckim rynku pracy.

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli przystąpił po raz kolejny do konkursu projektów w ramach unijnego programu Leonardo da Vinci i po raz kolejny Narodowa Agencja Programu Leonardo da Vinci doceniła opracowany i złożony przez szkołę projekt, przyznając mu bardzo dobrą ocenę i dofinansowanie ze środków unijnych na realizację projektu.

W realizacji projektu partnerowała nam niemiecka firma edukacyjna Vitalis ‑ Betreuungsgesellschaft für Modellprojekte mbH z Lipska, działająca jako organizacja przyjmująca w ramach europejskich programów mobilności.

W projekcie uczestniczyli uczniowie klas II i III Technikum, kształcący się w zawodzie Technik Informatyk i Technik Handlowiec.

15 maja 2011 r. uczniowie wyjechali na praktyki zawodowe do Niemiec. Staż zawodowy, trwał 4 tygodnie i zakończył się 11 czerwca 2011 r.

Przyszli informatycy odbyli staż zawodowy, w instytucji szkolenia zawodowego ROBOTRON i w firmach oferujących usługi komputerowe w Lipsku.

Uczniowie Technikum Handlowego odbyli wstępne szkolenia zawodowe w instytucji szkoleniowej Zentrum für Aus ‑ und Weiterbildung, gdzie m.in. mieli szkolenie na temat  zakładania i prowadzenia mikroprzedsiębiorstwa w Niemczech, a następnie odbywali praktyki zawodowe w placówkach handlu detalicznego w Lipsku.

Projekt był swoistym uatrakcyjnieniem i wzbogaceniem kształcenia zawodowego młodzieży a jego realizacja umożliwiła wszechstronne przygotowanie przyszłych uczestników rynku pracy do pracy zawodowej zarówno w kraju jak i za granicą.

Uczestnicy projektu zostali wyposażeni w wiedzę, umiejętności i kwalifikacje, odpowiadające potrzebom pracodawców zarówno lokalnego jak i europejskiego rynku pracy. Młodzi ludzie rozpoczną karierę zawodową z bagażem wiedzy i doświadczeń, nabytych w trakcie stażu zagranicznego, które zostały potwierdzone odpowiednimi certyfikatami. Formą uznania zdobytych kompetencji zawodowych są certyfikaty wydane przez firmy, w których uczniowie odbywali praktyki zawodowe. Dodatkowo uczniowie otrzymali dyplomy Europass ‑ Mobilność ‑ certyfikaty uznawane w całej Unii Europejskiej.

Dzięki unijnym dotacjom uczniowie mieli zapewniony przejazd, noclegi, wyżywienie i ubezpieczenie. Młodzież jeszcze przed wyjazdem wzięła udział w dodatkowych  zajęciach z języka niemieckiego, w trakcie których zostali zapoznani ze specjalistycznym słownictwem związanym z branżą informatyczną i handlową.

Podczas pobytu młodzież nie tylko zdobywała wiedzę zawodową ale również miała możliwość poznawania kultury naszych zachodnich sąsiadów. Uczniowie zwiedzili m. in. Drezno, Berlin i Lipsk.

Autor: Joanna Jochemczyk