Kierunki kształcenia po szkole podstawowej


Oferta ZSZiO w Woli na rok szkolny

2019/2020


SZKOŁY DLA MŁODZIEŻY
na podbudowie szkoły podstawowej

Technikum (5-letnie):
Szkoła branżowa I stopnia (3-letnia):