Kierunki kształcenia


Oferta ZSZiO w Woli na rok szkolny

2023/2024


Warunkiem otwarcia klasy jest zebranie 30 kandydatów.


Technikum (5-letnie):
Szkoła branżowa I stopnia (3-letnia):