Samorząd Uczniowski


SAMORZĄD UCZNIOWSKI w roku szkolnym 2019/2020:


Przewodnicząca:  Julia Hamik (kl. II T)
Zastępca:  Kinga Rozmus (kl. II T)
Skarbnik, sekretarz, członkowie:
Natalia Paciorek, Marcin Odrobiński, Tomasz Pluta, Nadia Drapa, Wiktoria Błaszczyk,
Mateusz Uszok, Krystian Szymaszek

Opiekun samorządu:

Regulamin Samorządu Uczniowskiego – pobierz