Samorząd Uczniowski


SAMORZĄD UCZNIOWSKI w roku szkolnym 2016/2017:


Przewodniczący:  Joanna Rozmus (kl. III W)
Zastępca:  Michał Pietrzyk (kl. I T)
Skarbnik:  Aleksandra Jankowska (kl. I T)
Opiekun samorządu: Pani Jolanta Salamandra