Samorząd Uczniowski


SAMORZĄD UCZNIOWSKI w roku szkolnym 2018/2019:


Przewodniczący:  Marek Słowik (kl. III T)
Zastępca:  Natalia Paciorek (kl. I T)
Skarbnik, sekretarz, członek:
Marcin Odrobiński, Kinga Rozmus,
Justyna Orzana

Opiekun samorządu: Pani Magdalena Kozica

Regulamin Samorządu Uczniowskiego – pobierz