Samorząd Uczniowski


SAMORZĄD UCZNIOWSKI w roku szkolnym 2022/2023:

Przewodniczący:  Wojciech Malinowski 
Zastępca:  Aleksandra Dąbrowska
Skarbnik i sekretarz:
Kamil Kudyba i Łukasz Wawro
Opiekun samorządu: pani Barbara Zielińska

Regulamin Samorządu Uczniowskiego – pobierz