Samorząd Uczniowski


Uczeń zwolniony z odpytywania i pisania niezapowiedzianej kartkówki to:
Numer w dzienniku – 19 – 18.03.2022 r.

11 – 17.03.2022 r.
20 – 16.03.2022 r.
16 – 15.03.2022 r.
21 – 14.03.2022 r.
22 – 11.03.2022 r.
18 – 10.03.2022 r.
17 – 09.03.2022 r.
6 – 03.03.2022 r.

 


SAMORZĄD UCZNIOWSKI w roku szkolnym 2021/2022:

Przewodnicząca:  Natalia Krasoń (kl. III TP)
Zastępca:  Tomasz Piesior (kl. III TP)
Skarbnik, sekretarz,
pozostali członkowie:
Kamil Kudyba, Nadia Drapa
i trójki klasowe
Opiekun samorządu: pani Jolanta Salamandra

Regulamin Samorządu Uczniowskiego – pobierz