Samorząd Uczniowski


SAMORZĄD UCZNIOWSKI w roku szkolnym 2020/2021:


Przewodnicząca:  Julia Hamik (kl. III T)
Zastępca:  Tomasz Piesior (kl. II T)
Skarbnik, sekretarz,
pozostali członkowie:
Kinga Rozmus, Nadia Drapa
Natalia Paciorek, Łukasz Wituś
Opiekun samorządu: pani Magdalena Kozica

Regulamin Samorządu Uczniowskiego – pobierz