Zastępstwa

Informacje o zastępstwach są podawane na bieżąco w dzienniku elektronicznym szkoły.