Zastępstwa

Poniedziałek 18.03.2019 r.

Nauczyciele nieobecni: M. Malinowska, L. Pękała

M. Malinowska
1T           lek. 1-2      zwolniona
1T           lek. 5         zapasy i magazynowanie         D. Jakubowska łącznie z 2T
1T           lek. 9         zwolniona
2T     lek. 3         wf                                                 W. Małkow zam. lek. 9 łącznie
2T           lek. 4         procesy transportowe               D. Jakubowska*
2T           lek. 9        przedsiębiorstwo                       D. Jakubowska zam. lek. 10


Wtorek 19.03.2019 r.

Nauczyciele nieobecni: M. Malinowska, L. Pękała, K. Barczak

M. Malinowska
1T           lek. 8                    zwolniona
2T           lek. 2-4                 zwolniona
3ZSZ      lek. 6-7                zwolniona

L. Pękała
2T           lek. 6-7                wf                          W. Małkow zam.  lek. 8-9
3A          lek. 12-13            zwolniona

K. Barczak
2T           lek. 2-4               zwolniona


Środa 20.03.2019 r.

Nauczyciele nieobecni: M. Malinowska, L. Pękała, K. Barczak

M. Malinowska
3ZSZ      lek. 6                   zwolniona
3ZSZ      lek. 7                   godzina wychowawcza               – czwartek 21.03 lek. 2
3ZSZ      lek. 8                   zwolniona
3A          lek. 11-13           zwolniona

L. Pękała
1T           lek. 5                    biologia               M. Kozica*
3A          lek. 9-10               zwolniona

K. Barczak
2T           lek. 8-10             zwolniona