Zastępstwa

Czwartek 17 stycznia 2019 r.

Nauczyciele nieobecni: ks. M. Kasprowicz, D. Jakubowska (do lek. 7), W. Małkow (od lek. 8)

Ks. M. Kasprowicz
2T       lek. 5            wf                 W. Małkow zam. lek. 4
2T       lek. 9            zwolniona

 D. Jakubowska
3ZSZ   lek. 3            zwolniona
3T       lek. 4            zwolniona
3T       lek. 5            geografia      L. Pękała zam. lek. 3
1T       lek. 6            zajęcia z pedagogiem
1T       lek. 7            j. obcy w log.           M. Malinowska*

 W. Małkow
3ZSZ   lek. 8              j. polski        J. Mroczkowska zam. lek. 2
1T       lek. 9            zwolniona
2T       lek. 10-11    zwolniona