Pracownicy


Nauczyciele i pracownicy szkoły 2022/2023


Nauczyciele

 • Lucyna Pękała – Dyrektor ZSZiO
 • Małgorzata Bara
 • Melania Darosz-Repeta
 • Kamila Drabek
 • Roman Grygier
 • Dorota Jakubowska
 • Magdalena Kozica
 • Małgorzata Malinowska
 • Wadim Małkow
 • Ks. Rudolf Reszka
 • Jolanta Salamandra
 • Barbara Zielińska

Administracja

 • Anna Czyrny
 • Anna Orlicka

Obsługa

 • Grażyna Bujak
 • Dorota Januszyk
 • Maria Wiązek
 • Grzegorz Wyroba