Pracownicy


Nauczyciele i pracownicy szkoły 2019/2020


Nauczyciele

 • Wojciech Strączek – Dyrektor ZSZiO
 • Małgorzata Bara – z-ca Dyrektora
 • Lucyna Pękała – Kierownik szkolenia praktycznego
 • Bogdan Balcarek
 • Katarzyna Barczak
 • Ewa Bazylewicz
 • Jadwiga Bratek
 • Melania Darosz-Repeta
 • Janina Durok
 • Roman Grygier
 • Janina Jacek
 • Dorota Jakubowska
 • Andrzej Janowski
 • Ryszard Jarosz
 • Krzysztof Kozik
 • Renata Krawczyk
 • Magdalena Kozica
 • Piotr Kropa
 • Małgorzata Malinowska
 • Wadim Małkow
 • Katarzyna Maroszek
 • Wioletta Orawiec
 • Renata Rataj-Buczek
 • Jolanta Salamandra
 • Magdalena Smółka
 • Małgorzata Sotel
 • Ks. Tomasz Tesarczyk
 • Krystyna Zachwieja
 • Barbara Zielińska

Administracja

 • Aleksandra Cyroń
 • Brygida Kajzer
 • Bożena Małysz

Obsługa

 • Grażyna Bujak
 • Grażyna Figołuszka
 • Dorota Januszyk
 • Grzegorz Wyroba