Regulaminy


REGULAMINY OBOWIĄZUJĄCE

W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W WOLI


  • Regulamin działalności Rady Rodziców – pobierz
  • Regulamin działalności Samorządu Uczniowskiego – pobierz
  • Regulamin użyczania podmiotom zewnętrznym sal dydaktycznych –  pobierz 
  • Regulamin przeprowadzania rekrutacji – pobierz