Kierunki kształcenia – szkoły dla dorosłych

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE – bezpłatne

 • 4-letnie na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej
 • 4-letnie po gimnazjum i 8-letniej szkole podstawowej

Przedmioty rozszerzone: geografia, język angielski

Kandydaci do Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych lub Szkoły Policealnej powinni dostarczyć:

 • wypełnioną kartę kandydata (pobraną z zakładki – Rekrutacja – Podanie do szkoły),
 • 2 fotografie (podpisane z tyłu nazwiskiem, imieniem i nr PESEL),
 • świadectwo ukończenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej lub Szkoły Podstawowej (8-letniej) lub Gimnazjum (dotyczy kandydatów do Liceum Ogólnokształcącego),
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej (dotyczy kandydatów do Szkoły Policealnej)

SZKOŁA POLICEALNA – bezpłatna

Kierunki kształcenia:

 • opiekun w domu pomocy społecznej – 4 semestry;
 • technik BHP – 3 semestry;
 • technik usług pocztowych i finansowych – 2 semestry;
 • technik rachunkowości – 4 semestry;
 • technik informatyk – 4 semestry;
 • opiekunka dziecięca – 4 semestry;
 • opiekunka środowiskowa – 2 semestry.