Kierunki kształcenia

SZKOŁY DLA DOROSŁYCH – bezpłatne

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

  • 4-letnie na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej
  • 4-letnie po gimnazjum i 8-letniej szkole podstawowej

Przedmioty rozszerzone: geografia, język angielski

SZKOŁA POLICEALNA

Kierunki kształcenia:

  • opiekun w domu pomocy społecznej – 4 semestry;
  • technik BHP – 3 semestry;
  • technik usług pocztowych i finansowych – 2 semestry;
  • technik rachunkowości – 4 semestry;
  • technik informatyk – 4 semestry;
  • opiekunka dziecięca – 4 semestry;
  • opiekunka środowiskowa – 2 semestry.