Kalendarium


Kalendarz roku szkolnego 2020/2021


WRZESIEŃ

 • 01.09 – Uroczyste rozpoczęcie Roku Szkolnego.
 • 07-11.09 – Próbna ewakuacja szkoły
 • 14.09  – Posiedzenie Rady Pedagogicznej. Plan pracy szkoły.
 • 14.09  –Zebrania z rodzicami wszystkich klas (wybory trójek klasowych i Rady Rodziców)
 • 28.09 – Oddanie rozkładów materiału z podstawą programową i PSO (wpisanie do dzienników elektronicznych) – online do dyrektora szkoły
 • Zgłoszenia do egzaminów zawodowych
 • 30.09 – Wybory Samorządu Uczniowskiego i Opiekuna

PAŹDZIERNIK 

 • 14.10 – Dzień Nauczyciela

LISTOPAD

 • 11.11 – Święto Niepodległości
 • 12 – 13.11 – Dzień Sportu – dzień integracji międzyklasowej
 • 16.11 – Zagrożenia ocenami ndst, propozycje ocen za I semestr – maturzyści
 • 17.11 – Zebranie z rodzicami – maturzyści (wt)

GRUDZIEŃ

 • 15.12 -Wystawianie zagrożeń i propozycji ocen za I semestr
 • 15.12 – Wystawianie ocen za I semestr – maturzyści
 • 16.12 – Zebranie z rodzicami – zagrożenia za I semestr (śr)
 • 22.12 – KONIEC I SEMESTRU – maturzyści, posiedzenie Rady Pedagogicznej
 • 22.12 – wigilie klasowe
 • 23.12 – 01.01 – Zimowa przerwa świąteczna

2021 ROK

STYCZEŃ

 • 06.01 – Trzech Króli
 • 14.01 – Zebranie z rodzicami – oceny za I semestr – maturzyści (czw)
 • 15.01 – Wystawianie ocen za I semestr
 • styczeń/luty – Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe
 • 25.01 – Zebranie z rodzicami – oceny za I semestr (pn)
 • 25.01 – KONIEC I SEMESTRU – Rada Klasyfikacyjna

LUTY

 • 01.02-14.02 – Ferie zimowe
 • 16.02 – Rada plenarna za I semestr (wt)
 • do 22.02 – Zgłoszenia do egzaminów zawodowych

MARZEC

 • 19.03 – Zagrożenia ocenami ndst i propozycje ocen końcoworocznych – maturzyści
 • 24.03 – Zebranie z rodzicami – maturzyści – zagrożenia (śr)

KWIECIEŃ

 • 16.04 – Wystawianie ocen rocznych – maturzyści
 • 01-06.04 –  Wiosenna przerwa świąteczna
 • 22.04 – Rada klasyfikacyjna – maturzyści (czw)
 • 23-28.04 – Egzaminy klasyfikacyjne – maturzyści
 • 30.04 – ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO – maturzyści

MAJ

 • 03.05 – Święto 3 maja
 • 06-08.05 – Matury – dni wolne od zajęć
 • Maj/czerwiec – Egzaminy zawodowe
 • 14.05 – Zagrożenia
 • 17.05 – Zebrania z rodzicami – o zagrożeniach (pn)

CZERWIEC

 • 03.06  – Boże Ciało
 • 04.06 – Dzień wolny od zajęć dydaktycznych (wszyscy)
 • 18.06 – Wystawianie ocen rocznych
 • 21.06 – Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna za rok 2020/2021
 • 22-23.06 – Egzaminy klasyfikacyjne
 • 25.06 – ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO
 • 25.06  – Konferencja plenarna
 • 26.06-31.08 – WAKACJE
 • 26-27.08 – Egzaminy poprawkowe
 • 30.08 – Konferencja inauguracyjna rok szkolny 2021/2022