Kalendarium


Kalendarz roku szkolnego 2019/2020


WRZESIEŃ

 • 02.09 – Uroczyste rozpoczęcie Roku Szkolnego.
 • 11.09 – Próbna ewakuacja szkoły
 • 12.09  – Posiedzenie Rady Pedagogicznej. Plan pracy szkoły.
 • 12.09  –Zebrania z rodzicami wszystkich klas (wybory trójek klasowych i Rady Rodziców)
 • 25.09 – otrzęsiny klas I-szych
 • 27.09 – Oddanie rozkładów materiału z podstawą programową i PSO (wpisanie do dzienników elektronicznych)
 • Zgłoszenie do egzaminów zawodowych
 • 30.09 – Wybory Samorządu Uczniowskiego i Opiekuna

PAŹDZIERNIK 

 • 14.10 – Dzień Nauczyciela
 • 21-27.10 – Ogólnopolski Tydzień Kariery Zawodowej

LISTOPAD

 • 01.11  – Wszystkich Świętych – dzień wolny od zajęć
 • 11.11 – Święto Niepodległości
 • 13-14.11 – Dzień Sportu
 • 15.11 – Zagrożenia ocenami ndst, propozycje ocen za I semestr – maturzyści
 • 20.11 – Zebranie z rodzicami – maturzyści
 • 29.11 – Wystawienie zagrożeń i propozycji ocen za I semestr

GRUDZIEŃ

 • 03.12 – Zebranie z rodzicami – zagrożenia za I semestr
 • 13.12 – Wystawianie ocen za I semestr – maturzyści
 • 19.12 – KONIEC I SEMESTRU – maturzyści, posiedzenie Rady Pedagogicznej
 • 19-20.12 – wigilie klasowe
 • 20.12 – Wystawianie ocen za I semestr
 • 23.12 – 01.01 – Zimowa przerwa świąteczna

2020 ROK

STYCZEŃ

 • 02-03.01 – Dni wolne od zajęć dydaktycznych (wszyscy)
 • 06.01 – Trzech Króli – dzień wolny od zajęć
 • 08.01 – KONIEC I SEMESTRU – Rada Klasyfikacyjna
 • 08.01 – Zebranie z rodzicami – oceny za I semestr – maturzyści
 • Sesja styczeń – luty 2020 – Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe
 • 13-26.01 – Ferie zimowe
 • 29.01 – Rada Plenarna za I semestr
 • 29.01 – Zebranie z rodzicami – oceny za I semestr

LUTY

 • do 22.02 – Zgłoszenia do egzaminów zawodowych

MARZEC

 • 13.03 – Zagrożenia ocenami ndst i propozycje ocen końcoworocznych – maturzyści
 • 16.03 – Zebranie z rodzicami – maturzyści – zagrożenia

KWIECIEŃ

 • 08.04 – Wystawianie ocen rocznych – maturzyści
 • 09-14.04 –  Wiosenna przerwa świąteczna
 • 21-22.04 – Egzaminy klasyfikacyjne – maturzyści
 • 24.04 – ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO – maturzyści

MAJ

 • 01.05 – Święto pracy – dzień wolny
 • 04-06.05 – Dni wolne od zajęć dydaktycznych (technikum)
 • 15.05 – Zagrożenia
 • 20.05 – Zebrania z rodzicami – o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi
 • Maj/czerwiec – Egzaminy zawodowe

CZERWIEC

 • 11.06  – Boże Ciało – dzień wolny
 • 12.06 – Dzień wolny od zajęć dydaktycznych (wszyscy)
 • 15.06 – Wystawianie ocen rocznych
 • 22.06 – Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna za rok 2019/2020
 • 23.06  – Dzień wolny od zajęć dydaktycznych – egzamin zawodowy (wszyscy)
 • 24-25.06 – Egzaminy klasyfikacyjne
 • 26.06 – ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO
 • 26.06  – Konferencja plenarna
 • 29.06-31.08 – WAKACJE
 • 24-26.08 – Egzaminy poprawkowe
 • 26.08 – Konferencja inauguracyjna rok szkolny 2020/2021