Kalendarium


Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

Legenda:
brązowy – dni ustawowo wolne
zielony – dni wolne od zajęć dydaktycznych

WRZESIEŃ

 • 04.09 – Uroczyste rozpoczęcie Roku Szkolnego.
 • 11.09 – Posiedzenie Rady Pedagogicznej
 • 13.09 – Zebranie z rodzicami
 • 15.09 – Zgłoszenia do egzaminów zawodowych. Formuła 2019
 • 15.09 – Oddanie rozkładów materiału z podstawą programową i PSO (wpisanie do dzienników) – online do dyrektora szkoły
 • Próbna ewakuacja szkoły

PAŹDZIERNIK 

 • 02.10 – Deklaracje wstępne na maturę

LISTOPAD

 • 01.11 – Wszystkich Świętych
 • 02 i 03.11 – dni wolne od zajęć dydaktycznych (1, 2)
 • Do 15.11 – zagrożenia ocenami ndst i propozycje ocen
 • 20.11 – zebranie z rodzicami

GRUDZIEŃ

 • 15.12 – wystawianie ocen za I semestr
 • 20.12 – Rada klasyfikacyjna
 • 23.12 – 31.12 – Zimowa przerwa świąteczna

2024 ROK

STYCZEŃ

 • 01.01 – dzień wolny

TERMIN GŁÓWNY EGZAMINU ZAWODOWEGO

 • 09.01 – Egzamin zawodowy część praktyczna “d”. Formuła 2019 (3)
 • 10.01 – 15.01 – Egzamin zawodowy część pisemna. Formuła 2019 (4)
 • 15.01-19.01 – Egzamin zawodowy, część praktyczna “wk”. Formuła 2019 (5)

TERMIN DODATKOWY: 29.01 -30.01

 • 24.01 – Rada plenarna
 • 29.01 – 11.02 – Ferie zimowe

LUTY

 • 7.02 – Zgłoszenia do egzaminów zawodowych, sesja letnia, Formuła 2019 oraz na egzamin maturalny

MARZEC

 • 15.03 – propozycje ocen i zagrożenia
 • 20.03 – zebranie z rodzicami
 • 28.03 – 02.04 – wiosenna przerwa świąteczna

KWIECIEŃ

 • 19.04 – wystawianie ocen
 • 22.04 – Rada klasyfikacyjna
 • 26.04 – zakończenie roku szkolnego
 • Rada plenarna

MAJ

TERMIN GŁÓWNY EGZAMINU MATURALNEGO

 • 07.05 – 09.05 – Matura pisemna (j. polski, matematyka, j. angielski)
 • 11.05 – 16.05 (z wyjątkiem 12.05) oraz od 20.05 do 25.05 – część ustna egzaminu maturalnego (j. polski, j. mniejszości narodowych, języki obce nowożytne)
 • 10.05 do 23.05 – część pisemna na poziomie rozszerzonym

CZERWIEC

TERMIN DODATKOWY

 • 03.06- 05.06 – (j. polski, matematyka, j. angielski)
 • 06.06-14.06 – część pisemna na poziomie rozszerzonym
 • 10.06-12.06 – część ustna egzaminu maturalnego

TERMIN GŁÓWNY EGZAMINU ZAWODOWEGO
Część pisemna: 04.06 – 10.06
Część praktyczna:
– model “d” – 03.06
– model “w”, “wk”, “dk” – 03.06 – 19.06

TERMIN DODATKOWY
Część pisemna: 27.06
Część praktyczna: 28.06