Rada Rodziców


Rada Rodziców 2020/2021


Skład Prezydium:

  1. Adam Wrona ‑ przewodniczący Rady Rodziców
  2. Janusz Urbaniec – z-ca przewodniczącego Rady Rodziców
  3. Magdalena Gawenda- skarbnik Rady Rodziców

Komisja Rewizyjna:

  1. Barbara Dyka
  2. Dorota Wojewodzic

Regulamin działalności Rady Rodziców – pobierz

Wpłaty na Radę Rodziców można dokonywać przelewem na konto:

Nr rachunku: 46 8446 0006 2011 0015 6240 0001

Bank Spółdzielczy Miedźna

Rada Rodziców przy ZSZiO w Woli

ul. Poprzeczna 1 a, 43-225 Wola

w tytule: Darowizna od imię i nazwisko ucznia, klasa