Rada Rodziców


Rada Rodziców 2022/2023


Skład Prezydium:

  1. Adam Wrona ‑ przewodniczący Rady Rodziców
  2. Janusz Urbaniec – z-ca przewodniczącego Rady Rodziców
  3. Agnieszka Waliczek – skarbnik Rady Rodziców

Regulamin działalności Rady Rodziców – pobierz

Wpłaty na Radę Rodziców można dokonywać przelewem na konto:

Nr rachunku: 03 8446 0006 2011 0001 0244 0001

Bank Spółdzielczy Miedźna

Rada Rodziców przy ZSZiO w Woli

ul. Poprzeczna 1 a, 43-225 Wola

w tytule: Darowizna od imię i nazwisko ucznia, klasa