Rada Rodziców


Rada Rodziców 2019/2020


Skład Prezydium:

  1. Jarosław Falarowski ‑ przewodniczący Rady Rodziców
  2. Zofia Kotowska – z-ca przewodniczącego Rady Rodziców
  3. Agnieszka Jankowska- członek Prezydium

Komisja Rewizyjna:

  1. Adam Wrona
  2. Małgorzata Malinowska

Regulamin działalności Rady Rodziców – pobierz

Wpłaty na Radę Rodziców można dokonywać przelewem na konto:

Nr rachunku: 74 8446 0006 2011 0014 8715 0001

Bank Spółdzielczy Miedźna

Rada Rodziców przy ZSZiO w Woli

ul. Poprzeczna 1 a, 43-225 Wola

w tytule: Darowizna od imię i nazwisko ucznia, klasa