Rada Rodziców


Rada Rodziców 2017/2018


Skład Prezydium:

  1. Jarosław Falarowski ‑ przewodniczący Rady Rodziców
  2. Zofia Kotowska – z-ca przewodniczącego Rady Rodziców
  3. Zbigniew Krasoń – członek Prezydium

Komisja Rewizyjna:

  1. Agnieszka Jankowska
  2. Zenobia Balcerzak

Regulamin działalności Rady Rodziców – pobierz

Wpłaty na Radę Rodziców można dokonywać przelewem na konto:

Nr rachunku: 16 8446 0006 2001 0000 0358 0001

Bank Spółdzielczy Miedźna

Rada Rodziców przy ZSZiO w Woli

ul. Poprzeczna 1 a, 43-225 Wola

w tytule: Darowizna od imię i nazwisko ucznia, klasa

Można także pobrać gotowy blankiet wpłat – pobierz