Harmonogram rekrutacji

Terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021:

Postępowanie rekrutacyjne: Terminy:
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami. od 15 czerwca 2020 r.
do 10 lipca 2020 r. do godz. 15:00
Uzupełnienie wniosku o:
* świadectwo ukończenia szkoły
od 26 czerwca 2020 r.
do 10 lipca 2020 r. do godz. 15:00
Uzupełnienie wniosku o:
* zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty
od 31 lipca 2020 r.
do 4 sierpnia 2020 r. do godz. 15:00
Komisja rekrutacyjna wywiesza listę osób zakwalifikowanych do szkoły i listę osób niezakwalifikowanych.
12 sierpnia 2020 r. od godz. 9:00
Wydawanie kandydatom skierowań na badania lekarskie.
od 12 sierpnia 2020 r.
do 14 sierpnia 2020 r.
Doniesienie do szkoły oryginałów świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały wcześniej złożone, a także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. od 13 sierpnia 2020 r.
do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15:00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 19 sierpnia 2020 r.  do godz. 14:00

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej do pobrania tutaj