Egzaminy poprawkowe

01.06 odbędą się egzaminy poprawkowe:

  • godz. 9:00 – kwalifikacja SPL 01
  • godz. 13:00 – kwalifikacja AU 32

Na egzamin należy zgłosić się 30 minut przed godziną rozpoczęcia z dowodem osobistym, długopisem czarno piszącym, kalkulatorem prostym, linijką, ołówkiem i gumką.

07.06 odbędzie się pisemny, elektroniczny egzamin poprawkowy:

  • godz. 8:30 – kwalifikacja ELE 02

Na egzamin należy zgłosić się 30 minut przed godziną rozpoczęcia z dowodem osobistym, długopisem czarno piszącym i kalkulatorem prostym.