Harmonogram egzaminów zawodowych

HARMONOGRAM EGZAMINÓW POTWIERDZAJĄCYCH KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

ETAP PISEMNY
18 czerwca 2019 roku (wtorek) 60 minut
godz. 10.00
* Kwalifikacje: E.7, M.18, E.12
godz.12.00
* Kwalifikacje: E.13, E.8, E.18, A.31
godz. 14.00
* Kwalifikacja: E.14

ETAP PRAKTYCZNY
17 czerwca 2019 roku (poniedziałek)
Godz. 9.00
* Kwalifikacja: A.31 (dokument) (120 minut)
Godz. 9.00
* Kwalifikacja: E.18 (dokument) (180 minut)
Godz. 16.00
* Kwalifikacja: A.30 (poprawa) (120 minut)

01 lipca 2019 (poniedziałek)
Godz. 9.00
* Kwalifikacja: E.7 (wykonanie) (poprawa) (180 minut)

03 lipca 2019, (środa)
Godz. 9.00
* Kwalifikacja: E.8 technikum (180 minut)
Godz. 15.00
* Kwalifikacja: E.8 technikum (180 minut)

04 lipca 2019 roku (czwartek)
Godz. 9.00
* Kwalifikacja: E.8 ZSZ (wykonanie) (180 minut)
Godz. 15.00
* Kwalifikacja: E.8 ZSZ (wykonanie) (180 minut)