Harmonogram egzaminu maturalnego – czerwiec 2020

CZĘŚĆ PISEMNA

 08.06.2020.- poniedziałek

 • Język polski (170 minut) – godz. 9:00
  (ze względu na procedury trzeba przyjść na godz. 8:30)
  proszę pamiętać o czarno piszących długopisach!!!

09.06.2020. – wtorek

 • Matematyka (170 minut) – godz. 9:00
  (ze względu na procedury trzeba przyjść na godz. 8:30)
  proszę pamiętać o czarno piszących długopisach, kalkulatorze, cyrklu i linijce!!!

10.06.2020. – środa

 • Język angielski PP (120 minut) – godz. 9:00
  (ze względu na procedury trzeba przyjść na godz. 8:30)
 • Język angielski PR (150 minut) – godz. 14:00
  (ze względu na procedury trzeba przyjść na godz. 13:30)

15.06.2020. – poniedziałek

 • Matematyka PR (180 minut) – godz. 9:00
  (ze względu na procedury trzeba przyjść na godz. 8:30)

19.06.2020. – piątek

 • Geografia PR (180 minut) – godz. 9:00
  (ze względu na procedury trzeba przyjść na godz. 8:30)