Informujemy

  • Termin przekazania świadectw, certyfikatów i dyplomów uczniom i absolwentom po egzaminie zawodowym – od 8 września br. w sekretariacie szkoły.
  • Osoby, które nie zdały egzaminu w sesji czerwiec – lipiec 2022, mogą złożyć deklaracje przystąpienia do egzaminu na sesję styczeń – luty 2023 w terminie do 15 września 2022
  • Termin przekazania świadectw po egzaminie maturalnym – poprawkowym – od 12 września b.r w sekretariacie szkoły.