Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

2. września b.r. podczas uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego, pani Małgorzata Bara powitała zebranych i wyraziła radość z ponownego spotkania po prawie dwumiesięcznej wakacyjnej przerwie.  Szczególną uwagę zwróciła na uczniów klas pierwszych, którzy z powodu nowej szkoły mogą odczuwać tremę i niepewność. Zapewniła ich o życzliwości jakiej mogą się spodziewać od nauczycieli i kolegów ze starszych klas.

Pani Bara zwróciła uwagę, że każde rozpoczęcie roku szkolnego jest ważne i każde równie mocno się przeżywa. Czas spędzony tutaj będzie miał ogromne znaczenie w przyszłym realizowaniu marzeń, dlatego życzyła uczniom jak najlepszych wyników w nauce, rozwijania zainteresowań i zdolności, a także pozytywnego nastawienia. Natomiast gronu pedagogicznemu wytrwałości i satysfakcji. Podkreśliła, iż nauczyciele stanowią przykład dla uczniów, to oni pierwsi zauważają ich talenty i predyspozycje. Prosiła, aby również w tym roku szkolnym służyli wsparciem, radą, wiedzą i doświadczeniem.
Mamy aż 10 miesięcy, by wzajemnie uczyć się od siebie i inspirować. Korzystajmy z okazji, że jesteśmy tu wszyscy razem, cieszmy się wspólnie spędzanym czasem i na każdym kroku okazujmy sobie życzliwość – zakończyła pani Małgorzata Bara, jednocześnie ogłaszając rok szkolny 2019/2020 za otwarty.