Nauczanie hybrydowe w ZSZiO w Woli

Rozporządzeniem MEN z dnia 16 października 2020 w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w szkole ZSZiO w Woli wprowadza się nauczanie hybrydowe.

Nauczanie polega na tym, że wszystkie przedmioty zawodowe odbywają się normalnie jak do tej pory stacjonarnie w szkole.

Natomiast na przedmiotach ogólnokształcących klasa jest dzielona na pół i jedna część klasy ma zajęcia stacjonarnie a druga część zdalnie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (uczniowie pracuję w domu zgodnie z planem).