Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli w Sieci Współpracy Edukacyjnej WSH

W dniu 21.02.2018 r.  Dyrektor ZSZiO w Woli Wojciech Strączek podpisał porozumienie o współpracy z Wyższą Szkołą Humanitas w zakresie realizacji wspólnych projektów naukowych, dydaktycznych oraz popularyzatorskich, dodatkowych wykładów dla uczniów oraz partnerstwie merytorycznym w ramach konkursów i wydarzeń edukacyjnych.

Uroczystość miała miejsce w  Wyższej szkole Humanitas w Sosnowcu. Oprócz naszej szkoły do inicjatywy Sieci Współpracy Edukacyjnej dołączyło także 8 innych szkół województwa śląskiego. W spotkaniu z dyrektorami szkół uczestniczyli: prof. WSH dr hab. Michał Kaczmarczyk, rektor uczelni oraz mgr Ewa Baran, pełnomocnik kanclerza ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Korzyści dla ZSZiO wynikające z partnerstwa to:

  1. Prowadzenie przez pracowników WSH wykładów w ramach Sieci Współpracy Edukacyjnej.
  2. Współpraca merytoryczna w ramach konkursów i wydarzeń edukacyjnych organizowanych przez Szkołę oraz WSH.
  3. Możliwość udziału uczniów w wydarzeniach, istotnych dla środowiska edukacyjnego, takich jak Inauguracja Roku Akademickiego, Gala Zagłębiowsiej Nagrody Humanitas, Kongres Praktyków Biznesu, Forum Przedsiębiorczości, Światowy Tydzień Przedsiębiorczości, Konwent Kobiet Sukcesu i innych.
  4. Wzajemna wymiana świadczeń promocyjnych i reklamowych.
  5. Propozycje kursów i studiów podyplomowych dla nauczycieli i rodziców w atrakcyjnej ofercie.